Viloyat DSENM O’XYUK taxlilgoxida ozuqa muxitlarini sterillash xonasida avtoklavda ishlash jarayoni.

image006

 

Viloyat DSENM O’XYUK taxlilgoxida ozuqa muxitlarini sterillash xonasida avtoklavda ishlash jarayoni.

image008