Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to`g`risida qonun

Жисмоний ва юридик шахс конун янги